Svensk Njurmedicinsk Förening

Behandlingsriktlinjer

FASS

MD calc

På denna sida finns länkar till svenska, europeiska och internationella riktlinjer som berör omhändertagande av patienter med njursjukdom som publicerats de senaste fem åren. Kommentarerna till utvalda riktlinjer som publiceras här är skrivna av svenska experter på uppdrag av Svensk Njurmedicinsk Förenings styrelse.

Styrelsen för Svensk Njurmedicinsk Förening har granskat kommentarerna och godkänt de rekommendationer som där ges hur riktlinjerna kan appliceras i svensk njursjukvård.

Riktlinjer

SNFs guidelinesutskotts kommentarer till KDIGO riktlinjer till kronisk njursjukdom
Kommentar till KDIGO riktlinjer för behandling av anemi vid kronisk njursjukdom
Riktlinjer för behandling av anemi vid kronisk njursjukdom från KDIGO

Kidney Disease: Improving Global Outcomes guidelines on anaemia management in chronic kidney disease: a European Renal Best Practice position statement

Nationella riktlinjer för kontrastmedelsanvändning

Nationella riktlinjer for sjukgymnastik vid kronisk njursvikt

Tabell över referenser med evidensgradering

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys


Riktlinjer för nutritionsbehandling vid peritonealdialys

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid njursvikt utan dialys

Riktlinjer för tidig upptäckt och initial utredning av kronisk njursjukdom i Södra sjukvårdsregionen

Handläggning/vårdprogram för nyupptäckt njursvikt Stockholms Läns Landsting

Donation

Nationellt utredningsprotokoll för möjlig levande njurdonator
Mall utredningsprotokoll
Hälsodeklaration

 

 
Kontakta webbansvarig | ©2006 Vinka Web Solutions